"เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ ของสิ่งมหัศจรรย์ที่จะอยู่คู่เมืองไทยไปตลอดกาล"

บริษัท ฯ มีความยินดีที่จะต้อนรับบุคคลาที่มีความสามารถ และมีความตั้งใจในการทำงาน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน โดย บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการสมัครกับบริษัทฯ ไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย หากมีบุคคลแอบอ้างเรียกร้องว่าสามารถฝากให้เข้าทำงานได้ โดยต้องจ่ายเงินให้กับบุคคลนั้น โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที และที่สำคัญกรุณาระบุตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร เงินเดือนที่คาดหวัง ประวัติการทำงานล่าสุดพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ฝ่ายทรัพยากร บุคคล อีเมล hr@peterson1990.com 

Position Available

caret-down caret-up caret-left caret-right

วิศวกรสนาม Site Engineer


ความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน

 1. ควบคุมการดำเนินงานในโครงการให้เป็นตามที่ได้วางแผนไว้
 2. แก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. จำทำรายงานความคืบหน้าของโครงการ
 4. ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
 5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง Process Of Work, Weekly Report, Monthly Report
 6. วางแผนการดำเนินตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ

เพศ ชาย/หญิง
อายุ 21 ปีขึ้นไป
การศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 0-1 ปี
ทักษะพิเศษ ทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Autocad และ MS Office
อื่นๆ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติได้ และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

สนใจสมัครงาน สามารถยื่นใบสมัครมาที่ hr@peterson1990.com

 

 

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draftsman)


ความรับผิดชอบตำแหน่งงาน

 1. เขียนแบบงานก่อสร้าง อลูมิเนียม-กระจก และแผ่นอลูมิเนียม Cladding ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรม AutoCAD ในการเขียนแบบ
 2. ตรวจสอบรายละเอียดแบบ ของแต่ล่ะระบบให้สอดคล้องกัน
 3. ดำเนินการผลิตแบบขออนุญาตและแบบก่อสร้าง เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ควบคุม แก้ไข ปรับปรุงแบบให้เป็นไปตามแผนงาน และนโยบายของบริษัท ตลอดจนประสานงานฝ่ายก่อสร้างหน้างาน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ

เพศ ชาย/หญิง
อายุ 22 ปีขึ้นไป
การศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง สถาปัตย์ โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรม AutoCAD , Sketch Up
พิจารณาพิเศษ ประสบการณ์ด้าน Curtain wall
สามารถวางแผนการจัดการความสำคัญและตรวจสอบความถูกต้องของงานได้

ความรู้ ความสามารถประจำตำแหน่ง

 1. มีความละเอียดรอบคอบ
 2. มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่รับผิดชอบ

สนใจสมัครงาน สามารถยื่นใบสมัครมาที่ hr@peterson1990.com

เจ้าหน้าที่สำรวจปริมาณงาน (QS)


ความรับผิดชอบตำแหน่งงาน

 1. ดูแลด้านถอดแบบและคำนวณงานก่อสร้าง เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินราคาโครงการก่อสร้างเบื้องต้น
 2. สำรวจปริมาณงาน และตรวจสอบจากแบบที่ได้รับ เพื่อสนับสนุนงานเสนอราคาและงานปฏิบัติงานอื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท ปีเตอร์สัน 1990 จำกัด สำนักงานใหญ่ อาคาร เลครัชดา คอมเพล็กซ์ ชั้น 9

คุณสมบัติ

เพศ ชาย/หญิง
อายุ 22 ปีขึ้นไป
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรม AutoCAD

สนใจสมัครงาน สามารถยื่นใบสมัครมาที่ hr@peterson1990.com