"เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ ของสิ่งมหัศจรรย์ที่จะอยู่คู่เมืองไทยไปตลอดกาล"

บริษัท ฯ มีความยินดีที่จะต้อนรับบุคคลาที่มีความสามารถ และมีความตั้งใจในการทำงาน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน โดย บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการสมัครกับบริษัทฯ ไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย หากมีบุคคลแอบอ้างเรียกร้องว่าสามารถฝากให้เข้าทำงานได้ โดยต้องจ่ายเงินให้กับบุคคลนั้น โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที และที่สำคัญกรุณาระบุตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร เงินเดือนที่คาดหวัง ประวัติการทำงานล่าสุดพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ฝ่ายทรัพยากร บุคคล อีเมล hr@peterson1990.com 

Position Available

caret-down caret-up caret-left caret-right

วิศวกรสนาม Site Engineer


ความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน

 1. ควบคุมการดำเนินงานในโครงการให้เป็นตามที่ได้วางแผนไว้
 2. แก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. จำทำรายงานความคืบหน้าของโครงการ
 4. ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
 5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง Process Of Work, Weekly Report, Monthly Report
 6. วางแผนการดำเนินตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง
อายุ21 ปีขึ้นไป
การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์0-1 ปี
ทักษะพิเศษทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Autocad และ MS Office
อื่นๆสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติได้ และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

สนใจสมัครงาน สามารถยื่นใบสมัครมาที่ hr@peterson1990.com

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ Administrator


ความรับผิดชอบตำแหน่งงาน

 1. จัดเก็บเอกสาร
 2. ดูแลระบบเอกสาร
 3. จัดทำบัญชีต้นทุน เบื้องต้น
 4. ติดต่อประสานงานภายในองค์กร
 5. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง
อายุ21 ปีขึ้นไป
การศึกษาปวส. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์0-1 ปี
ทักษะพิเศษทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office

ความรู้ ความสามารถประจำตำแหน่ง

 1. มีความละเอียดรอบคอบ
 2. มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่รับผิดชอบ

สนใจสมัครงาน สามารถยื่นใบสมัครมาที่ hr@peterson1990.com

 

 

เจ้าหน้าจัดซื้อ


ความรับผิดชอบตำแหน่งงาน

 1. จัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ ให้กับหน่วยงานในองค์กร
 2. สรรหาผู้จัดจำหน่ายแหล่งต่างๆ  คัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใหม่ และเปรียบเทียบราคาได้
 3. วางแผนการจัดซื้อ และต่อรองราคากับ Vender ได้
 4. เจราจาต่อรองราคาและปริมาณการสั่งซื้อให้เป็นไปตามแผน
 5. จัดทำการเปิดใบสั่งซื้อเพื่อซื้อสินค้ากับบริษัทคู่ค้า
 6. ติดตามการส่งมอบให้เป็นไปตามที่กำหนด
 7. ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท ปีเตอร์สัน 1990 จำกัด สำนักงานใหญ่ อาคาร เลครัชดา คอมเพล็กซ์ ชั้น 9

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง
อายุ26 - 38 ปี
การศึกษาปวส. ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์1-2 ปี
ทักษะพิเศษมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

ความรู้ ความสามารถประจำตำแหน่ง

 1. มีเทคนิคการเจรจาต่อรอง มีความกระตือรื้อร้นในการทำงาน
 2. มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติเชิงบวก

สนใจสมัครงาน สามารถยื่นใบสมัครมาที่ hr@peterson1990.com